Effect²: ¿Bilbao, Qué tal?

Deze site is het verslag van 7 Studenten aan de Master Kunsteducatie van de HKU die onderzoek naar het Bilbao/Guggenheimeffect doen.
In de week van 26 april tm 3 mei 2015 hebben we een bezoek gebracht aan Bilbao, een prachtige stad in het spaans Baskenland.


Effect²: ¿Bilbao Que tal?
Plan van aanpak Bilbao-groep: Caro, Cor, Floor, John, Jordi, Moos en Oscar
Op 26 April vertrekken we naar Bilbao in Spanje we blijven daar tot 3 mei, we logeren in een Air B&B.
We zijn erg benieuwd naar de stand van zaken in Bilbao .
Het Bilbao-effect deed 15 jaar geleden van zich spreken. Het begint met een zieltogende stad. Het vraagt een starchitect, zeg een Frank Gehry. Een grote gebouwde investering, zeg een Guggenheim en (maar dat wordt vaak vergeten) een omvangrijk programma om de rest van de stad op orde te brengen. Dit concept kreeg overal ter wereld navolging maar pakte nergens zo sterk uit als in Bilbao.

Onze leervraag zit heel erg verweven in de bovenstaande titel ‘Effect²: ¿Que tál, Bilbao?’
(Hoe gaat het met je, Bilbao?). Wij willen onderzoeken wat er nu nog over is, in de huidige situatie van Europa, van het Bilbao-effect in Bilbao. Wat is het resultaat van jarenlang te hebben ingezet op cultuur en innovatie? Zijn de mensen gelukkiger, wordt er nog steeds doorontwikkeld of is er een impasse bereikt? Hoe gaat het cultureel met Bilbao nú? Gesteld kan dus worden dat we willen onderzoeken wat het effect is van het zogenaamde ‘Bilbao-effect’. Effect in het kwadraat dus. Dit gaan we onderzoeken op zowel artistiek, als economisch, educatief, sociaal/emotioneel, cultureel en maatschappelijk vlak. Zijn mensen nu gelukkiger, beter opgeleid, ontwikkeld? En dan ook eindigen met de vraag: wat is er nú nodig voor de toekomst?
In ons achterhoofd houden we ook het gegeven dat we de situatie dáár spiegelen met de situatie hier, en dan voor onze beeldvorming ‘Rotterdam’ in het achterhoofd houden als zijnde een vergelijkbare stad hier in Nederland.

Vanuit deze algemene thema's bezoeken we een aantal instellingen en stellen daar vragen die verband houden met onze individuele leervragen.
De instellingen zijn:


  In de bijlage is de agenda van onze bezoeken te vinden.

  De leervragen

  Caro:

  Persoonlijke leervragen

  Leervraag 1: Wat is de invloed van het uitgevoerde masterplan op het leefklimaat voor de bewoners van Bilbao?
  Dit ga ik onderzoeken door de vraag in alle gesprekken die we voeren te stellen. 
  Ik maak een fotoverslag.

  Leervraag 2:
  In hoeverre zijn de inwoners gelukkig met de huidige leefomgeving? Welke omstandigheden dragen daaraan bij en welke doen er afbreuk aan?
  Te bevragen bij de wethouder aan de hand van issues als: criminaliteit, aantal voortijdig schoolverlaters, culturele initiatieven. Afgezet tegen korte reacties op straat op de volgende vragen: Ben je gelukkig in deze stad te wonen? Waardoor? Wat heb je nodig? Op welke plek ben je het liefst? waarom? Waar ben je liever niet? Waarom?

  Vragen Guggenheim
  In het Guggenheim stel ik de volgende vraag aan Marta Arzak en de workshopleader architecture:
  1] In what way do you involve young children to be aware of the space they live in and what they would like to contribute?

  In 1983 was er een grote overstroming in Bilbao die veel schade bracht aan de oude stad, Casco Viejo. Dit dwong het gemeentebestuur om diepgaand na te denken over de hernieuwde inrichting van Bilbao. Er kwam een masterplan. De Guggenheim Foundation werd overtuigd een nieuw museum in Bilbao te bouwen. Dat kwam er. De Amerikaanse architect Frank Gehry ontwierp het indrukwekkende gebouw. Er volgde meer: Norman Foster tekende de metrostations, Santiago Calatrava een brug en een luchthaven. Zaha Hadid werd een andere grote naam in de ontwikkeling van Bilbao. Ook het gemeentehuis zelf werd aangepakt. In dit geval door IMB Arquitectos: Gloria Iriate Eduardo Mugica en Agustin de la Brena. Ik heb contact gemaakt met dit bureau en probeer te spreken met een van de ontwikkelaars. Ook zal ik proberen bij de gemeente informatie te krijgen.
  Ter plaatse ga ik spreken met de gebruikers van de ruimte. Wat zijn de geluiden van de mensen op de markt in de nieuw gerenoveerde hallen van La Ribera? Wat zeggen de mensen zelf over het leven in Bilbao nu?
  Hindernis zal zijn mijn gebrek aan kennis en het Baskisch en/of Spaans. Mogelijk dat ik toch tot waardevolle observaties, gebruikmakend van fotografie, zal komen.
  Ik ga onderzoeken wat de ontwikkeling van de architectuur in Bilbao is, sinds de komst van het Guggenheim Museum en wat het effect van deze grote veranderingen in de stad op het leven van alle dag is voor de bewoners.

  Cor:

  Persoonlijke leervragen

  Leervraag 1: Wat is het effect van de komst van het Guggenheim museum op het kunst educatie aanbod in de regio.

  Vragen Guggenheim
  Leervraag 2: Welke middelen zijn de afgelopen jaren succesvol en minder succesvol ingezet richting scholen. Is hier een verklaring voor?

  Leervraag 3: Hoe ziet de toekomst van het educatieve aanbod van het museum eruit?

  We hebben een afspraak met Marta Arzak, hoofd educatie van het Guggenheim. Vorige week zijn op verzoek onze individuele vragen gemaild en heb ik de afspraak bevestigd. Verder ben ik in site van het Guggenheim gedoken en ben het educatiemateriaal aan het verkennen. Maak daar een presentatie van. Voor de presentatie vond ik een BBC radio interview die ik in iMovie heb geïmporteerd en het leek me hilarisch als we een filmpje maken met ons als lipsyncende acteurs en de stemmen van het interview.

  Vragen Straattheater

  - What can teachers learn from street theater?
  - How can you learn to improvise?
  - What makes a great street performer?

  - Did you ever collaborate with business? 

  Floor:

  Persoonlijke leervragen

  Leervraag 1: Wat gebeurt er in de scholen van Bilbao op het gebied van kunst- en media educatie? Wat zijn de verschillen met Nederland? 

  Leervraag 2: is er op de scholen van Bilbao aandacht voor het ontwikkelen van een strategie op het gebied van media en is hierbij aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen? 

  Met mijn eigen bedrijf geef ik lessen op basisscholen over media en hoe je daarin een strategie kunt ontwikkelen en creatief mee om kunt gaan. Ik combineer daarbij vaardigheden op het gebied van kunst, media en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit dat oogpunt wil ik graag ontdekken of hier op de scholen in Bilbao aandacht voor is, en op welke manier ze met media- en kunsteducatie omgaan. Ik denk dat we op dit gebied veel van het IKAS-HUB kunnen leren, aangezien zij zich bezighouden met innovatie, onderwijs, bewustzijn, emotionele intelligentie, etc. Mijn doel is om kinderen en jongeren bewust te maken van wie ze zijn en wie ze willen zijn in het echte leven en online, en om ze te helpen om creatieve strategie te ontwikkelen om dat te bereiken. Ik heb veel kennis over onderzoek (en praktijk) naar kunsteducatie in Nederland en in werk veel aan sociale en emotionele intelligentie van kinderen door middel van kunst en media. Ik zou heel graag met het Ikas Hub hierover van gedachten wisselen. Door middel van een interview en delen van informatie in een soort mini-conferentie. Het Ikas hub is ook in Finland en Denemarken geweest om daar informatie uit te wisselen, dus ik zou heel graag willen weten hoe zij de situatie in Bilbao zien ten opzichte van deze landen.
  Daarnaast zou ik graag een (basis)school bezoeken en onderzoeken wat er in de praktijk gebeurt. Door daar te observeren en leerkrachten te spreken. Via het Ikas Hub en het Guggenheim proberen we contact met een school te krijgen.
  Ook in het Guggenheim en bij Digipen zou ik graag willen onderzoeken hoe het staat met kunsteducatie, innovatie en het gebruik van media in Bilbao.

  Vragen Guggenheim

  1] In what ways do you use innovation? 
  2] What is your main goal (according to visitors)? 


  Vragen |Gemeente

  1] What is the policy according to art in schools? Is it self-evident or is it obligatory? 
  2] Is media/new literacy implemented in schools? In what way(s)? 


  Vragen Straattheater
  1] What is your goal when you perform? 
  2] What are the people in Bilbao like, from your perspective? 


  Vragen IkasHub

  - What are your goals and activities? 
  - What is the situation according to innovation in education in the schools of Bilbao? How do you see this compared to other countries (like Finland and Denmark)? 
  - What is the situation according to art education in the schools of Bilbao? Is it self-evident or is it obligatory? How do you see this compared to other countries (like Finland and Denmark)? 
  - Is media/new literacy implemented in schools? In what way(s)? 
  - Are children stimulated to be aware of the effects of media and to develop a strategy for using media? 
  - Do you think the people in Bilbao are happy? If you think this can be improved, what methods do you use to accomplish that? 


  John:

  Persoonlijke leervragen

  Vragen Digipen

  Leervraag 1: How is the education system in Bilbao (or Spain) approaching the so called 21st century skills? Vraag voor bij gemeente, onderwijsinstellingen en evt IkaHub

  Leervraag 2: What is the added value for Bilbao In hosting a foreign institute like Digipen? Vraag voor bij gemeente en bij Digipen.

  Leervraag 3: What is the difference between een Artschool and Digipen? Vraag voor bij Digipen.

  Leervraag 4: Wat is de relatie tussen Guggenheim museum en Digipen school? Heeft de komst van Digipen met Guggenheim te maken? Is er uitwisseling tussen die twee ihkv exposities, eindexamens, pesentaties, festival, co-creatie etc. Zo niet, waarom niet? Vraag voor bij Guggenheim en Digipen. 

  Leervraag 5: Draagt Digipen bij aan het (reguliere) onderwijs in nieuwe geletterdheid in Bilbao en evt omstreken? Zo niet waarom niet? Vraag voor bij Digipen

  Ik wil graag Digipen Bilbao bezoeken en onderzoeken hoe zij onderzoek in game research precies opvatten en hoe zij hun rol zien in de gamification van het onderwijs. Ik voeg wat relevante info bij in een pdf. Inmiddels ook een mail naar ze gestuurd met een verzoek de school te bezoeken en enkele studenten, docenten en management te spreken.


  Jordi:

  Persoonlijke leervragen

  Leervraag 1: Hoe overleeft de culturele sector in Bilbao in tijden van crisis, en welke middelen gebruikt hij daarvoor?

  Leervraag 2:
  In hoeverre staat het educatieve veld in Bilbao innovaties toe in hun aanpak van educatie, zowel op cultureel als op het vlak van talentontwikkeling en motivatie?

  Deze vragen meen ik beantwoord te krijgen, door samen met IkasHUB, een innovatief ‘laboratorium’ op het gebied van educatie, een actieve kennisuitwisseling aan te gaan. Zij geven on informatie en kennis over de situatie in Bilbao/Baskenland, liefst in de vorm van een actieve workshop of presentatie, en ik (samen met anderen) geef ook een presentatie en workshop aan hen over een voor hun relevant onderwerp die wze van te voren hebben kunnen kiezen. Dit overleg ik met hen via mail en telefoon.
  Daarnaast ga ik langs de verschillende culturele instellingen, zoals het Guggenheim en de workshops en presentaties ons gegeven door de gemeente, met deze vragen, in combinatie met nog wat specifiekere vragen die ik hieronder formuleer. Dit zorgt er voor dat ik zowel op econimisch, innovatief als cultureel vlak een beeld geschept heb van Bilbao, dat mijzelf en ons hele project (zie algemene leervragen) ten goede komt.
  Ik wil graag, in samenwerking met IkasHub, onderzoeken welke plek de implementatie en het experimenteren met educatie vorm krijgt binnen het (kunst)onderwijs en het soms nog traditionele onderwijssysteem in Spanje. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de positie van de kunsten en hun overleving in tijden van crisis. Hiervoor neem ik Euskalduna als uitgangspunt, een modern theater, opera en congrescentrum in het gerenoveerde centrum naast het Guggenheim.

  Vragen Gemeente 1] How does the cultural field now, after all those recent years of change, impact the economical development of Bilbao as a whole?
  2] How does Bilbao implement innovations in other fields into it’s educational system?

  Vragen Guggenheim 1] ]How do you incorporate new developments in the educational field into your own educational programs? ¿Cómo incorporais nuevos desarrollos en el terreno de educacion en vuestros propios programas educacionales? 2] What is your stance on the cultural field being a vital player in the development of our youth and how do you see that evolve in the future? ¿Cual es vuestro opinion sobre los Artes siendo un jugador principal en el desarrollo de nuestros jóvenes y cómo lo veis en el futuro/evolucionar?

  Vragen Straattheater 1] How do you see tradition and a strong cultural past like the Basque have evolved and survived in the Arts? ¿Cómo veis que tradicion y una cultura fuerte y orgulloso desarrollan y sobreviven en los Artes? 2] How does the development of Bilbao influence your performances, and how you relate yourself to the audience? ¿Cómo influenca el desarollo de Bilbao como cuidad vuestros espectaculos? ¿Cómo estableceis una coneccion fuerte y sostenible con vuestro público?


  Moos:
  Het Bilbao-effect deed 15 jaar geleden van zich spreken. Het begint met een zieltogende stad. Het vraagt een starchitect, zeg een Frank Gehry. Een grote gebouwde investering, zeg een Guggenheim en (maar dat wordt vaak vergeten) een omvangrijk programma om de rest van de stad op orde te brengen. Dit concept kreeg overal ter wereld navolging maar pakte nergens zo sterk uit als in Bilbao. In Manchester staat het Imperial War Museum van Libeskind als een gecrasht vliegtuig in een grijze winderige buitenwijk. Het filmmuseum in Amsterdam-Noord verbergt op spectaculaire wijze dat er geen geld meer is de nieuwbouwwijk daar direct achter af te bouwen.

  Omdat ik heel benieuwd ben hoe de stad tot de keuze kwam om een museum te bouwen en Guggenheim te gaan benaderen wilde ik graag een afspraak met de Gemeente. Dit contact is boven alle verwachtingen, ze organiseren nu een hele tour voor ons om allerlei projecten op cultureel educatief gebied te gaan bezoeken.
  Verder ben ik erg benieuwd naar de stand van zaken van het theater iin Bilbao, hoe werken theatergroepen en hoe overleven ze? Wat zijn hun inspiratiebronnen en wie is hun publiek. Ik ga ook nog naar de Bau Theaterschool en ben benieuwd hoe daar met theateronderwijs gewerkt wordt.

  Persoonlijke leervragen

  Leervraag 1: Overleeft het Bilbao-effect de crisis? Achtergebleven stadsgebieden moeten de economische motor zelf aanzwengelen. Misschien komt dat de inventiviteit alleen maar ten goede.

  Leervraag 2:
  Graag onderzoek ik in Bilbao wat het effect is van museum, de architectuur en het toerisme op de ontwikkeling van theater en theater (kunst) onderwijs. Daarom heb ik een mail gestuurd naar de gemeente, met de vraag of we een ambtenaar kunnen spreken, Theatro Arriaga , het conservatorium en een straattheatergroep.

  Leervraag 3:
  Hoe zit het met de achterstandswijken? Komen deze mensen wel eens in aanraking met cultuur? Wat voor sociaal culturele projecten heeft Bilbao. ( gemeente)  Oscar:
  Persoonlijke leervragen

  Leervraag 1: Welke plaats heeft muziek in het middelbaar onderwijs?

  Leervraag 2:
  Hoe is de relatie tussen school en professionele kunstwereld?


  Vragen middelbare school (educación secundaria obligatoria/ESO)
  1] Welke plek heeft Muziek/Kunst in het curriculum van de middelbare school?
  2] Wordt er een methode gebruikt?
  3] Welke invloed heeft het Bilbaoeffect op het vak muziek op (de middelbare) school?
  4] Hoe is de afstemming muziek onderwijs lagere/middelbare school & HBO
  5] Hoe is de samenwerking tussen de verschillende kunstvakken op een school? Hoe ziet het ideaalplaatje eruit volgens de school?
  6] (Hoe) Komt de Baskische achtergrond (volksmuziek) terug in de lessen?
  7] Is er een speciale opleiding Docent Muziek?

  Vragen Gemeente
  1] Is er een verbinding tussen culturele sector en onderwijs (kunstinstellingen?)
  2] Hoe werken die kunstinstellingen samen met het reguliere onderwijs?

  Vragen Conservatorium
  1] Hoe is de aansluiting middelbaar onderwijs & HBO?
  2] Wat is/zijn de het grootste knelpunt(en)
  3] Is er een speciale opleiding Docent Muziek?

  Vragen Guggenheim
  1] In what ways do you use innovation? 
  2] Do modern media (Smartphones, tablets) contribute to the museum experience? How?

  Vragen Straattheater
  1] Are there regulations/limitations to perform on the street? Do you need permission?
  2] Do you work with pupils (for ex. High Schools)? Is there a collaboration with education?


  Deze vragen wil ik onderzoeken door interviews op een middelbare school, met het conservatorium en een discussie in het Ikashub